Apie paramą 2019 m.

 

                     

 

 

2019 m. kurtinių veisimo nelaisvėje bei populiacijos atkūrimo Karšuvos girioje idėją palaikantys rėmėjai skyrė 672 Eur. paramos. Nuoširdi padėka jiems. Ši parama labai pravertė: ji bei ankstesniais metais skirtos paramos sutaupytų lėšų likutis buvo panaudota patinui kurtiniui iš Baltarusijos įsigyti. Tai jaunas, 2019 m. nelaisvėje išaugintas sparnuotis, kurį parsivežėme praėjusių metų lapkričio viduryje. Šiuo laikotarpiu, kada kurtinių veislyne vyksta kartų kaita, svarbu laiku rasti pamainą. Taigi papildymas buvo būtinas. Nauji, negiminingi kurtiniai labai pagerins galimybes veislyne išauginti gyvybingus, stiprius jauniklius. Žinoma, atvykėlis dar turi subręsti ir prie veislyno rezultatų gerinimo veikiausiai prisidės tik po metų kitų. Tačiau papildant paukščių reproduktorių grupę naujais gyvūnais, verta žvelgti ne tik į rytojų, bet ir į tolimesnę ateitį. Dar 2019-ųjų metų pradžioje nemanėme, jog tąmet galėsime įsigyti dar bent vieną kurtinį. Ir tai pavyko!

Ačiū Jums visiems, tikėjusiems tuo ką darome bei rėmusiems mus!

 

 

 

 

 

 

Paremkite kurtinių populiacijos atkūrimo Karšuvos girioje projektą

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijai, vykdančiai kurtinio, išnykusio praeitame šimtmetyje, populiacijos atkūrimo Karšuvos girioje programą reikalinga parama. Šio projekto idėja yra ne tik sugrąžinti į girią šiuos archajiškus paukščius, bet ir palaikyti gyvybingas populiacijas kitur Lietuvoje kur kurtiniai gamtoje dar išlikę. Pats paukščių laikymas nelaisvėje reikalauja nuolatinio rūpesčio, nemažai žinių ir pastovių investicijų į pašarus ir darbo priemones. Siekiant palankaus rezultato, griežtai laikomasi metodikos ir konsultuojamasi su sėkmingai veikiančio kurtinių veislyno Lenkijoje darbuotojais bei su jais bendradarbiaujančiais Vroclavo universiteto specialistais, kitais būdais keliama kvalifikacija . Šiuo metu planuojami kurtinių veislyno plėtros darbai – įsigyta 0,5 ha ploto žemės sklypas trūkstamiems voljerams statyti, pateikta paraiška lėšoms gauti voljerų techniniam projektui finansuoti. Suprojektuoti voljerai, skirti ekspozicijai, kuriuose esančius kurtinius lankytojai galės stebėti iš specialiai įrengtos patalpos. Taip pat planuojama juos naudoti kaip papildomus voljerus gyvūnams reproduktoriams laikyti. Kaip liudija kitų šalių praktika, minimalus motininės paukščių grupės skaičius turi būti ne mažiau 30 individų, tačiau pageidautina laikyti bent trečdaliu daugiau kurtinių. Nors ir gaudami nuolatinį būtiną finansavimą didesnei daliai pašarų paukščiams įsigyti, kartais susiduriame su papildomu lėšų poreikiu kitiems tikslams. Vykdant tokią veiklą periodiškai atsiranda nenumatytų išlaidų. Pavyzdžiui, 2012 metais už paramos lėšas pirkome medžiagas reikalingas perėjimo dėžėms gaminti ir kai kuriuos pašarus jaunikliams. 2013 m. apmokėta ir dalis perkamų inkubatorių ir jų priedų kainos; ketinama pirkti reikalingus apsauginius 105 kv. m. ploto nailoninius tinklus sezoniniam voljerui. Tad kiekvieno Jūsų geranoriškas indėlis yra nepaprastai reikšmingas ir galintis įtakoti kurtinių sugrąžinimo į Karšuvos girią sėkmę.

 

Todėl prašome neabejingus gamtai žmones pervesti 1,2% savo pajamų mokesčio vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu.


Direkcija įsipareigoja pateikti informaciją apie Jūsų paramai skirtų lėšų panaudojimą.

 

Atsisiųsti elektroninę deklaracijos formos versiją galite čia: FR0512 v.2:

Prisijungus prie elektoninės deklaravimo sistemos (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt galite formą FR0512 v.2 pildyti tiesiogiai portale.

Popierinę deklaracijos formą galite atisiųsti čia : FR0512 v. 2

Direkcijos duomenys, būtini pildant formą:

Įstaigos pavadinimas: Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Įstaigos kodas: 188739312

Sąskaitos Nr. LT464010041600010092, banko kodas 40100,

AB DnB bankas, Tauragės sk.

Iš anksto dėkojame Jums už suteiktą paramą!


Kontaktinis tel. Nr. 8-609 85199


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt