1152007247Nedaug mūsų šalyje išliko vietų su laukine, civilizacijos beveik nepaliesta gamta. Kone visi didieji pelkynai nusausinti, daugelyje kasamos durpės. Vargiai berasime ir didesnių upelių, kurie tekėtų vien tik miškinga ar pelkėta teritorija ir jų aukštupiai būtų nekanalizuoti. Kirvio neliestų miškų iš viso seniai nelikę. Stambioji gyvūnija gerokai nuskurdusi. Seniai nebėra taurų, tarpanų, lokių, kilniųjų erelių. Nykstančių rūšių sąrašas kaskart ilgėja.

Kad neprarastume dar likusio gamtos paveldo, kad taptume šiuolaikine išprususia ir gamta besirūpinančia visuomene, yra steigiamos įvairios saugomos gamtinės teritorijos. Rezervatas – griežčiausią apsaugos statusą turinti teritorija. Čia uždrausta bet kokia žmogaus ūkinė veikla. Tuo siekiama sudaryti sąlygas gamtai tvarkytis pačiai, kaip priešistoriniais laikais. Yra daugybė augalų, gyvūnų ir grybų rūšių, kurių išlikimui būtinas neliečiamas, trūnijančios medienos pilnas miškas ar paprasčiausia ramybė. Rezervatas tarnauja estetiniams, ekologinės pusiausvyros palaikymo ir praktiniams poreikiams. Daugelio gal būt nykstančių organizmų savybės iki šiol mokslo dar neatskleistos ir tebelaukia progos pasitarnauti mūsų poreikiams.

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas jauniausias iš šiuo metu esančių keturių rezervatų Lietuvoje. Šiaurinė ir didžioji jo dalis yra Tauragės rajono pietiniame pakraštyje. Pietinė dalis siaura juosta įsiterpia į Jurbarko rajoną link Viešvilės miestelio. Dabartinis rezervato plotas – 3216 ha. Rezervatą juosia 2459 ha buferinės apsaugos zona.  Rezervato paskirtis -išsaugoti natūralią Viešvilės baseino su Artosios, Gličio pelkėmis ir jas supančiais Karšuvos girios miškais ekosistemą Karšuvos žemumoje, taip pat tik jai būdingą ir retą augaliją bei gyvūniją, ypač - margųjų upėtakių nerštavietes Viešvilės upėje.

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas yra Ramsaro ir Natura 2000 teritorija.

Žemės naudmenų suvestinė

Naudmenos

ha

%

Miškai

2190

68

Vandens telkiniai

31

1

Pelkės

980

30,5

Pievos

10

0,3

Žemės ūkio naudmenos

Gyvenvietės (užstatyta terit.)

0,3

0,01

Kita (smėlynai, nenaudojamos žemės, keliai)

5

0,2

viso:

3216

100%


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt