logoEmblViešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija yra biudžetinė įstaiga, jos steigėjas yra valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Direkcijoje dirba 9 darbuotojai, iš jų 6 specialistai.

 

 

Direkcijos tikslai:

 •  organizuoti natūralių Viešvilės baseino su Artosios, Gličio pelkėmis ir jas supančių Karšuvos girios miškų ekosistemų Karšuvos žemumoje, taip pat tik jai būdingos ir retos augalijos bei gyvūnijos, ypač – margųjų upėtakių nerštaviečių Viešvilės upėje apsaugą;
 •  organizuoti rezervato teritorijos ekosistemos stabilumo ir natūralios raidos apsaugą;
 •  organizuoti ūkinės veiklos pažeistų gamtos kompleksų ir objektu atkūrimą;
 •  organizuoti rezervato teritorijos tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją apie jos gamtinės aplinkos komponentų būklę ir pokyčius
 •  vykdyti ekologinį švietimą, propaguoti gamtos apsaugos idėjas.

 

Direkcija vykdo šias funkcijas:

 •  vykdo rezervato teritorijos priežiūra ir kontrolę;
 •  įgyvendina rezervato tvarkymo planą;;
 •  organizuoja rezervato gamtinių ekosistemų apsaugos programų rengimą ir jų įgyvendinimą;
 •  organizuoja informacinės sistemos, gamtos ekspozicijų įrengimą;
 •  organizuoja ir koordinuoja rezervato teritorijos tyrimus ir stebėjimus pagal tarnybos patvirtintą programą;
 •  informuoja visuomenė apie rezervato būklę, rengiamas aplinkosaugos programas;
 •  bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais, Tauragės ir Jurbarko miškų urėdijomis, Tauragės ir Jurbarko rajonų savivaldybėmis bei Tauragės apskrities viršininko administracija, mokslo bei mokymo įstaigomis bei kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis;
 •  Pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis.

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt