Kaip ir visoje girioje, miškų ant mineralinio grunto foną sudaro taigos tipo spygliuočių medynai. Sausiausiose vietose auga brukniniai, drėgnose – mėlyniniai, šlapiose ir nederlingose – mėlyniniai-kimininiai pušynai. Kai kur pušis pakeičia beržai. Nutraukus tikslinį medynų sudėties formavimą, beržynų gausėja, o tai teigiamai atsiliepia augalijos ir gyvūnijos įvairovei.

Savo floristine sudėtimi pušynai užima tarpinę padėtį tarp pajūrinių ir Pietryčių Lietuvoje esančių žemyninių. Vakarietiškumą rodo gana gausiai želianti lanksčioji šluotsmilgė, sukurianti lengvo ažūrinio žolyno vaizdą. Rytietiškumą kukliai atstovauja šilų puošmena – vėjalandė šilagėlė bei kitas gražus augalas – šakotasis šiaudenis

Pušynai gerai visiems žinomi savo miško gėrybių gausa. Čia gausiai dera mėlynės, bruknės, o drėgnesnę vasarą ir rudenį apstu įvairiausių grybų. Iš įdomesnių retųjų grybų paminėtini raukšlius kopūstgalvis ir mėsingasis dyglutis. Rinkti miško gėrybes rezervate draudžiama, tačiau jos veltui čia neprapuola. Uogas mielai lesa paukščiai, ėda daugelis žvėrių ir smulkesnių gyvūnų. Su grybais glaudžiai susiję daugybė įvairiausių juose gyvenančių vabzdžių, kurie dar labai menkai ištyrinėti.

Žemesnėse vietose, pušynai pereina į eglynus. Be skurdžių mėlyninių eglynų, trąšesnėse vietose pelkių pakraščiais bei Viešvilės upelio slėnyje auga medynai su turtingesne žoline danga ar net lazdynų traku. Papelkiais išlikę gūdūs kimininiai eglynai su apsamanojusiomis išvartomis žavi paslaptingu sengirės dvelkimu. Tai retųjų grybų, kerpių, samanų, vabalų ir kitokių vabzdžių karalija. Šlapesnėse vietose auga širdinė dviguonė, raistinė viksva, aukštoji gegūnė ir kitos retenybės. Tokiose vietose mėgsta laikytis lūšys – nykstantys mūsų krašto plėšrūnai.

Prieš keletą metų praėjęs kinivarpų antplūdis rezervate paliko nemažai pėdsakų. Daugelis senų eglynų nudžiūvo, išgriuvo ir dabar tos vietos beveik nepraeinamos dėl gausybės stuobrių išvartų, suvešėjusių eglaičių, aviečių ir stambių žolių. Tačiau miškas netrunka atsistatyti, o trūnijanti mediena dar labiau praturtins biologinę įvairovę.


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt