Pagrindinę rezervato dalį užima Artosios-Didžiosios Plynės pelkė, kurios plotas – apie 1300 ha. Tai netaisyklingos formos ir labai margos struktūros masyvas. Didžiausią plotą užima Artosios aukštapelkė (430 ha). Tai vakarinio tipo aukštapelkė, kuriai būdingas iškilus reljefas su pastebimais šlaitais. Vidurinę dalį užima plynė, kurioje tarp retų neūžaugų pušelių želia viržiai, kupstiniai švyliai, balžuvos. Praplaišose ir duburiuose telkiasi baltųjų saidrų, saulašarių, kiminų bendrijos. Artoji – labiausiai į vakarus nutolusi pelkė, kur aptinkama Raudonosios knygos rūšis – kupstinė kūlingė. Čia taip pat gyvena keletas dirvinių sėjikų porų. Tai saugoma ir nykstanti paukščių rūšis, nes jiems reikalingos atviros aukštapelkinės plynės, kurių vis mažėja dėl durpynų eksploatavimo ir pelkių sausinimo. Pavasarį aukštapelkėje triukšmingas tuoktuves kelia tetervinai.

Einant nuo plynės link pakraščio pušelės didėja ir tankėja, kol virsta gailiniu pušynu. Jame tvyro svaiginantis gailių kvapas. Tolimąją šiaurę primena tekšių sąžalynai, vidurvasarį sunokinantys oranžines ypatingo skonio uogas. Vietiniai gyventojai jas vadina palvėmis.

Į vakarus nuo Gličio ežero tęsiasi nemaža aukštapelkė. Didelę jos dalį sudaro gailinai pušynai. Viduryje pušelės gerokai išretėja ir sumažėja, tačiau atviros plynės kaip Artojoje nėra. Augdama aukštapelkė pamažu spaudžia ežerą, kurio vakarinis krantas dėl susidariusio kimininio liūno yra neprieinamas.

Iš rytų pusės Gličio ežerą taip pat supa aukštapelkinis pušynas. Tačiau medynas čia gerokai vešlesnis, pasitaiko eglių. Žolių ir krūmokšnių dangoje gausu mezotrofų – mėlynių, vaivorų. Tokio medyno susiformavimui galėjo įtakos turėti šiaurrytinėje pelkės dalyje dar prieškaryje nutiestas kastinkelis su grioviais bei ištiesintas iš ežero ištekantis upelis. Kitaip nei Artosios pelkyną, juodalksnynų raistai Gličio pelkę supa tik iš šiaurrytinės ir rytinės pusės.


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt