Bendras rūšių skaičius Bendras saugomų rūšių skaičius Iš jų Naujai rastų saugomų rūšių sk.***

LR saugomos rūšys

 

Europos Bendrijos svarbos rūšys**
Augalai 1016 39 39 5 -
Grybai 1236 19 19 - -
Gyvūnai: ~3563 63
54 -
Bestuburiai ~3350 23 7 -
Apskritažiomeniai ir žuvys 11 1
3 -
Varliagyviai ir ropliai 12 2
5 -
  Paukščiai [perintys] 148 31 29 [20] -
Žinduoliai 42 6 10 -
Iš viso: ~5677 121 59 -
Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų skaičius 18  

Saugomų augalų bendrijų

skaičius ****
5

   * LRK rūšys - vadovaujantis LR AM 2007 m. įsakymu Nr. D1-174 patvirtintu Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašu: griežtai saugomos rūšys – vadovaujantis LR AM 2010 m. įsakymu Nr. D1-263 patvirtintu Lietuvos Respublikoje gyvenančių, augančių retų, nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų ypač saugomų rūšių sąrašu;

** Europos Bendrijos svarbos rūšys - ES paukščių direktyvos I priedo rūšys ir ES buveinių direktyvos II ir IV priedų rūšys;

*** Naujai rastų saugomų rūšių skaičius per ataskaitinį laikotarpį;

**** Saugomos augalų bendrijos, įrašytos į Augalų bendrijų raudonosios knygos sąrašą, patvirtintą AM 1998 m. įsakymu Nr. 237.

Pastaba. Paukščiai nebeįtraukiami į sąrašą, jei jie nebeaptinkami daugiau kaip 10 metų.

 

Saugomų augalų aptiktų rezervate sąrašas
Saugomų gyvūnų aptiktų rezervate sąrašas
Saugomų grybų aptiktų rezervate sąrašas


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt