Viešvilės rezervatas plyti Karšuvos žemumoje, Nemuno žemupio lygumos fiziniame-geografiniame rajone, Smalininkų-Eičių senovinės aliuvinės lygumos mikrorajone. Iš visų pusių rezervatą supa Karšuvos giria (ūkiniai miškai, daugiausia kerpšiliai), o vakaruose jis atsiremia į Kaskalnio žemyninių kopų masyvą. Tik ant pavienių derlingesnių moreninių kalvų įsiterpę dirbamos žemės ploteliai. Rezervato paviršius žemėja pietryčių kryptimi. Vidutinis teritorijos aukštis virš jūros lygio apie 37 m, minimalus – 20 m (Viešvilės ištekėjimo iš rezervato teritorijos vieta), maksimalus – 48 m. aukščio. Prieš tūkstančius metų šioje vietoje tyvuliavo didžiulis prieledyninis ežeras, į kurį įtekėjo Nemunas, Šešupė, Jūra ir kitos upės. Jos prinešė daugybę smėlio, kuris apklojo dugną nuo 2 iki 14 m storio sluoksniu.

Atsitraukus ledynams ir ištekėjus ežerui, atsidengė smėlėta banguota lyguma. Augmenija nepadengtus smėlynus ėmė pustyti vėjas, vietomis sunešdamas nemažus žemyninių kopų masyvus. Didžiausiame – Kaskalnio – masyve dabar įkurtas geomorfologinis draustinis, saugantis aukščiausias žemynines kopas Lietuvoje. . Kai kurios Kaskalnio masyvo žemyninės kopos siekia 60 m abs

Smėlingosios lygumos viduryje buvo ir nemažų lėkštų daubų su sekliais ežerais. Atšilus klimatui šie ežerai sparčiai užpelkėjo. Susidarė dideli Artosios-Gličio ir Laukesų pelkynai bei daug smulkesnių pelkių, Atsirado dabartinis smulkių upelių tinklas. Lyginant su didžiąja Lietuvos teritorijos dalimi, kur lygumas ir kalvas suformavo ledynai, šio krašto paviršiaus ypatumus nulėmė jau vėlesni gamtiniai veiksniai – vanduo, vėjas ir pelkėjimas.


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt