LR Aplinkos ministerija
http://www.am.lt/

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
http://www.vstt.lt/

Tauragės turizmo informacijos centras
http://www.taurage.lt/index.php?-1289450571

Ekologijos institutas
http://www.ekoi.lt/

Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija
http://www.aplinkosauga.lt/

Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacija
http://www.parkai.lt/

Lietuvos ornitologų draugija
http://www.birdlife.lt/

Lietuvos žaliųjų judėjimas
http://www.zalieji.lt/

Lietuvos gamtos fondas
http://www.glis.lt/

Ramsaro šlapžemių konvencija
http://www.ramsar.org/

Jungtinių Tautų vystymo programos pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa
http://www.undp.lt

Botanikos institutas
http://www.botanika.lt/

Aukštaitijos nacionalinis parkas
http://www.anp.lt/

Dzūkijos nacionalinis parkas
http://www.dzukijosparkas.lt/

Kuršių nerijos nacionalinis parkas
http://www.nerija.lt/

Žemaitijos nacionalinis parkas
http://www.zemaitijosnp.lt/

Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas
http://www.cepkeliai.lt/

Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas
http://www.kamanos.lt/

Jurbarko rajono savivaldybė
http://www.jurbarkas.lt/

Tauragės rajono savivaldybė
http://www.taurage.lt/

Jurbarko miškų urėdija
http://www.jurburedija.lt/

Tauragės miškų urėdija
http://www.taumu.lt/

VŠĮ Gamtos paveldo fondas

http://www.gpf.lt/


 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt