Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos 2021 m. korupcijos prevencijos priemonių planas

 

 

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija

SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ NUMATYTA

PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIAJAI TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ PRIVALOMA TVARKA

 

Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės)

pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į  pareigas,

pareigybės pavadinimas

 Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato

direkcija

 Vadovybė  Direktorius

 VSTT direktorius

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt